English   |   Deutsch   |   EspaŮol   |   Nederlands

Marketing based only

 

In de optiek van Dome is het ontwerp van een grootschalige publieksaccommodatie een logisch uitvloeisel van de beleidsdoelstellingen van de opdrachtgever. Twee aspecten staan daarbij volgens Dome hoe dan ook centraal: de bindende kracht van een accommodatie en de marketing-mogelijkheden. Een goede accommodatie trekt publiek aan, weet het vast te houden en biedt het publiek de mogelijkheden zijn enthousiasme te vertalen naar bestedingen.In deze tijd van vergaande individualisering groeit de behoefte aan gezamenlijke belevenissen.

Sport- en evenemententheaters ziet Dome als huizen van gemeenschapszin rondom thema's als sport, muziek, spektakelshows of een combinatie daarvan.Bij de ontwikkeling van grootschalige theaters staat de bindende kracht van de accommodatie centraal. Die binding is voorwaarde voor het ontstaan van een community rondom het fysieke middelpunt de accommodatie, met alle commerciŽle mogelijkheden van dien.

Aan het publiek zal het niet liggen, dat maakt graag deel uit van zo'n community. In de moderne tijd zijn de klassieke mogelijkheden voor zelfverwezenlijking immers verbleekt; men is op zoek naar alternatieven om de eigen identiteit mede vorm te geven. Daarom ziet Dome het gebouw waar al die mensen elkaar ontmoeten als de hardware van een hechte community rondom het betreffende thema. Bij het ontwerp ervan worden de voorwaarden gecreŽerd voor een zo breed mogelijke benutting van de verkoopmogelijkheden. Daarbij valt te denken aan horeca, merchandising, verhuur van businessaccommodaties en reclamefaciliteiten.

Maar ook aan minder traditionele diensten en producten als het aanbod van reizen, financiŽle diensten, hotelaccommodatie, complementaire vermaakscentra als bioscopen, nieuwe media etc. Om op die manier een nieuwe, complete wereld te creŽren rondom het betreffende thema. Daarmee wordt optimaal tegemoet gekomen aan de groeiende vraag naar collectiviteit, aan de themagerichte behoeftes van het publiek alsmede, niet onbelangrijk, aan de noodzaak om de vraag van het publiek om te zetten in klinkende munt op een zo breed mogelijk terrein.

De emotie rond het betreffende thema geldt daarbij als een belangrijke toegevoegde waarde bij de verkoop van de afzonderlijke diensten en producten.

Aan de ontwerptafel staan de behoeftes en de belevingswereld van de consument centraal. Marketing is boven alles luisteren naar de markt. Dome helpt de verkregen informatie te vertalen naar kwaliteit in termen van service, sfeer, comfort en amusement als een vruchtbare voedingsbodem voor collectiviteit. Die op haar beurt een optimaal perspectief biedt voor een hoog renderende mix van klassieke en innovatieve business-opportunities.Voor een verdere concretisering van het Dome-gedachtengoed kunt u op deze site terecht bij de case-beschrijving van bijvoorbeeld het Arnhemse Gelredome, het eerste project waarbij Dome-directeur Aalbers de kans kreeg zijn marktgerichte ideeŽn in een integraal concept onder te brengen.

 

 

Home

Dome in brief

Marketing based only

Cases

News

How to find us

Dome people

Links